În atenția operatorilor economici! 21010224

Primăria municipiului Cahul  a inițiat procedura de achiziție publică prin Licitație Publică Deschisă privind achiziționarea lucrărilor de reparatie a drumurilor, str. M. Eminescu (segment), pr. Republicii(segment), str. Doinelor (plombaj).

Ofertele se depun electronic pe adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21010224  pînă la data de 14.08.2019 ora 11.00

Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49 sau consultați site-ul achizitii.md