În atenția operatorilor economici! 21026246

Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică prin Licitație Publică Deschisă privind achiziționarea lucrărilor renovare a sistemului public de iluminare stradala din mun. Cahul, str. V. Alecsandri, pr. Republicii, str. Dunării:
Ofertele se depun electronic pe adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21026246 pînă la data de 06.08.2020 ora 09.00
Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49 sau consultați site-ul achizitii.md