În atenția operatorilor economici! 21008012

Primăria municipiului Cahul  a inițiat procedura de achiziție publică prin Licitație Publică Deschisă privind achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor: str. V. Stroescu(segment)

Ofertele se depun electronic pe adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21008012  pînă la data de 10.06.2019 ora 10.30

Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49 sau consultați site-ul achizitii.md