În atenția operatorilor economici! 21022719

Primăria municipiului Cahul  a inițiat procedura de achiziție publică prin Licitație Publică Deschisă privind achiziționarea Lucrări de renovare a retelei de iluminat public din mun. Cahul, pr. Republicii

Ofertele se depun electronic pe adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21022719/  pînă la data de 03.06.2020 ora 09.00

Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49 sau consultați site-ul achizitii.md