În atenția operatorilor economici! 21042633


Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică de tip Licitație Publică privind achizitionarea lucrărilor de reparație a acoperișului la grădinița nr. 1 ”Ghiocel” din mun. Cahul.
Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa
https://achizitii.md/ro/public/tender/21042633 pînă la data de 23.08.2021 ora 13.30.
Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21042633/questions .
Pentru alte detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2-19-49.