În atenția operatorilor economici! 21050460
Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică de tip Licitație Publică privind achizitionarea lucrărilor de Termoizolare și finisarea fațadelor cu reparația acoperișului edificiului Primăriei municipiului Cahul.
Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa
https://achizitii.md/ro/public/tender/21050460 pînă la data de 14.02.2022 ora 11.00.
Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21050460/questions.
Pentru alte detalii suplimentare, sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49.