În atenția operatorilor economici!

Primăria municipiului Cahul  a inițiat procedura de achiziție publică prin Licitatie Publică Deschisă   privind achiziționarea lucrărilor de reparatie a drumurilor de acces către blocurile locative din mun. Cahul

-drum de acces blocul locativ situat pe str. Tineretului nr. 10

- drum de acces blocul locativ situat pe str. Ștefan cel Mare  

- drum de acces către  Scoala primară ”A.Mateevici”

Ofertele se depun pe adresa: or. Cahul str. P. Independenței nr. 6 et. 3 bir. 315 .

ofertele se depun pînă la ora 11.00 data de 26.05.2017

Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49 sau consultați site-ul etender.gov.md