În atenția operatorilor economici! 21005175
Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică prin Licitație Publică Deschisă privind achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului de acces din mun. Cahul

Ofertele se depun electronic pe adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21005175 pînă la data de 01.03.2019, ora 10.00

Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49 sau consultați site-ul achizitii.md.