Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică  de lucrări prin Licitație Deschisă privind achizitionarea Lucrări de reparație în incinta Palatului de Cultură ”N. Botgros” din mun. Cahul pentru crearea Centrului Oenologic

Achiziția este realizată în cadrul programului Eu4Moldova ”Regiuni-cheie” în parteneriat cu Clusterul Vinificație și Primăria municipiului Cahul.

Detalii privind condițiile de participare, dar și cerințele de calificare și selecție se  conțin în documentația de atribuire atasata in SIA RSAP MTender.

Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa https://achizitii.md/ro/public/tender/21244105  pînă la data de 06.07.2024 ora 17:00.

Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21232499 /questions  până la data de 16.07.2024 ora 14:00.