Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică  de bunuri prin Licitație Deschisă privind achizitionarea produselor alimentare pentru a II-a jumătate a anului 2024 necesare pentru buna funcționare a instituțiilor de educație tipmurie din subordinea Primăriei municipiului Cahul.

 Achiziția este planificată în bugetul anual.

 Detalii privind condițiile de participare, dar și cerințele de calificare și selecție se  conțin în documentația de atribuire atasata in SIA RSAP MTender.

Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa https://achizitii.md/ro/public/tender/21232499  pînă la data de 14.06.2024 ora 13:00. 

 Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21232499 /questions  până la data de 10.06.2024 ora 10:00.