Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică  de lucrări prin Licitație Deschisă privind achizitionarea unui sistem de sonorizare pentru Palatul de Cultură ”Nicolae Botgros” din mun. Cahul, ce va putea fi utilizat la toate activitățile organizate de către și în interiorul instituției.

 Achiziția este realizată în cadrul proiectului Eu4Culture și contribuția Primăriei junicipiului Cahul.

 Detalii privind condițiile de participare, dar și cerințele de calificare și selecție se  conțin în documentația de atribuire atasata in SIA RSAP MTender.

 Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa https://achizitii.md/ro/public/tender/21229777  pînă la data de 13.06.2024 ora 14:00. 

 Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21229777 /questions  până la data de 03.06.2024 ora 13:00.