Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică de lucrări prin Licitație Deschisă privind Lucrările de construcție a terenului sportiv multifuncțional și zona de agrement din mun. Cahul. Etapa I cocnstrucția terenului sportiv multifuncțional (minifotbal, baschet, volei). Achiziția este susținută financiar de către Primăria municipiului Constanța, România și cofinanțată de către Primăria municipiului Cahul.

Detalii privind condițiile de participare, dar și cerințele de calificare și selecție se conțin în documentația de atribuire atasata in SIA RSAP MTender.

Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa https://achizitii.md/ro/public/tender/21137505 pînă la data de 17.01.2024 ora 11.00.

Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21133575/questions până la data de 09.01.2024 ora 11:00.