Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică de bunuri prin Licitație Deschisă privind achizitionarea echipamentului de lumini, inclusiv lucrările de montare pentru Palatul de Cultură ”N. Botgros” din mu. Cahul. Achiziția are loc în cadrul proiectului „Implementation of cultural development strategy made available in the framework of the EU funded project EU4CULTURE” cu suportul financiar al UE și contribuția Primariei municipiului Cahul.

Detalii privind condițiile de participare, dar și cerințele de calificare și selecție se conțin în documentația de atribuire atasata in SIA RSAP MTender.

Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa https://achizitii.md/ro/public/tender/21132628 pînă la data de 11.01.2024 ora 15.00.

Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21132628/questions până la data de 29.12.2023 ora 16:00.