Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică de bunuri prin Licitație Deschisă privind achizitionarea produselor petroliere pentru necesitățile Primăriei municipiului Cahul.

Detalii privind condițiile de participare, dar și cerințele de calificare și selecție se conțin în documentația de atribuire atasata in SIA RSAP MTender.

Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa https://achizitii.md/ro/public/tender/21130680 pînă la data de 29.12.2023 ora 09.00.

Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21130680/questions până la data de 24.12.2023 ora 10:00.