Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică de servicii prin Licitație Deschisă privind achizitionarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul și raionul Cahul”, proiect susținut financiar de catre Uniunea Europeană, Guvernul Germaniei prin intermediul băncii KfW și contribuția Primăriei municipiului Cahul.

Detalii privind condițiile de participare, dar și cerințele de calificare și selecție se conțin în documentația de atribuire atasata in SIA RSAP MTender.

Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa https://achizitii.md/ro/public/tender/21127760 pînă la data de 28.12.2023 ora 11.00.

Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21127760/questions până la data de 18.12.2023 ora 16:30.