Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică  de bunuri prin Licitație  Deschisă  privind achizitionarea produselor lactate pentru semestrul I a anului 2024, necesare pentru alimentarea copiilor din grădinițele-creșă aflate în subordinea acesteia.

Detalii privind condițiile de participare, dar și cerințele de calificare și selecție se  conțin în documentația de atribuire atasata in SIA RSAP MTender.

Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa https://achizitii.md/ro/public/tender/21126961  pînă la data de 26.12.2023 ora 09.00.

Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21126961/questions  până la data de 16.12.2023 ora 13:30.