Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică de bunuri prin Licitație Deschisă privind achizitionarea produselor alimentare pentru semestrul I a anului 2024, necesare pentru alimentarea copiilor din grădinițele-creșă aflate în subordinea acesteia.

Detalii privind condițiile de participare, dar și cerințele de calificare și selecție se conțin în documentația de atribuire atasata in SIA RSAP MTender.

Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa https://achizitii.md/ro/public/tender/21126389 pînă la data de 22.12.2023 ora 09.00.

Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21126389/questions până la data de 15.12.2023 ora 14:00.