Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică de tip Licitație Publică
Deschisă privind achizitionarea lucrărilor de reparație a drumurilor.

Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056175 pînă la data de 30.05.2022 ora 11.30.

Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056175/questions.

Pentru alte detalii suplimentare, sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49.