Primăria municipiului invită operatorii economici sau persoane fizice să participe în concursul de oferte privind achiziționarea serviciilor de elaborare participativă a Planului de acțiuni pentru dezvoltarea industriilor creative în mun. Cahul în cadrul proiectului „Implementation of cultural development strategy made available in the framework of the EU funded project EU4CULTURE”.

Condițiile de participare se prezintă în invitația de participare anexată.