În atenția operatorilor economici!

Primăria orașului Cahul  a inițiat repetat procedura de achiziție publică prin Licitație Publică Deschisă  privind achiziționarea lucrărilor de reparatie a intersecției Trecătoarea Salcîmilor cu Pr. Republicii.

Ofertele se depun pe adresa: or. Cahul str. P. Independenței nr. 6 et. 3 bir. 315 .

ofertele se depun pînă la ora 11 data de 05.05.2017

Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49 sau accesați pagina web a Agenției Achiziții Publice  www.etender.gov.md.