Primăria orașului Cahul  a inițiat procedura de achiziție publică prin Cererea Ofertelor de Prețuri privind achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului de acces către blocul locativ din str. Dunării nr. 5-7 ( anunț publicat în Buletinul achizițiilor publice nr. 59 din 05.08.2016) . Ofertele se depun pe adresa: or. Cahul str. P. Independenței nr. 6 et. 3 bir. 315.

Ofertele se depun pînă la ora 11.00 data de 18.08.2016

Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49.