În atenția operatorilor economici!

Primăria orașului Cahul  a inițiat procedura de achiziție publică prin Cererea Ofertelor de Prețuri  privind achiziționarea lucrărilor de asfaltare integrală a porțiunilor de drum din or. Cahul(str. M.Frunze și str. Pr. Republicii).

Ofertele se depun pe adresa: or. Cahul str. P. Independenței nr. 6 et. 3 bir. 315 .

ofertele se depun pînă la ora 11 data de 13.04.2017

Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49 sau accesați pagina web a Agenției Achiziții Publice  www.etender.gov.md.