Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică de tip Cererea Ofertelor de Preț  privind achizitionarea Servicii de forare  orizontală și desfundare a retelei pluviale prin metoda închisă și vidanjarea deșeurilor lichide pe str. Dunării (str. Păcii – str. Amintirilor) și sector str. Păcii (str. Dunării – str. Doinelor)

Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa https://achizitii.md/ro/public/tender/210787915 pînă la data de 22.08.2023 ora 10.00.

Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa:  https://achizitii.md/ro/public/tender/210787915/questions .