Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică de lucrări prin Cererea Ofertelor de Preț privind executarea lucrărilor de reparatii interioare la gradinita nr. 8 ”Prichindel” și gradinita nr. 14 ”Spicușor” din mun. Cahul.

Lucrările la gradinita nr. 8 presupun schimbarea ușilor la dormitoare.

Lucrările la gradinita nr. 14 presupun schimbarea ușilor interioare și reparația salilor festive și sportive.

Achiziția este planificată și va fi realizată din sursele financiare prevăzute în bugetul local pentru anul 2024.

Detalii privind condițiile de participare, dar și cerințele de calificare și selecție se conțin în documentația de atribuire atasata in SIA RSAP MTender.

Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa https://achizitii.md/ro/public/tender/21223185 pînă la data de 17.05.2024 ora 10:00.

Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21223185 /questions până la data de 10.05.2024 ora 11:00.