Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică de lucrări prin Cererea Ofertelor de Preț privind executarea lucrărilor de termoizolare și finisare a fațadelor cu renovarea tâmplăriei edificiului Casei de Cultură din s. Cotihana, mun. Cahul, str. Păcii nr. 40 (etapa II – termoizolarea fațadelor).

Achiziția este planificată și va fi realizată din sursele financiare prevăzute în bugetul local pentru anul 2024.

Detalii privind condițiile de participare, dar și cerințele de calificare și selecție se conțin în documentația de atribuire atasata in SIA RSAP MTender.

Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa https://achizitii.md/ro/public/tender/21209634 pînă la data de 30.04.2024 ora 15:00.

Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21209634 /questions până la data de 23.04.2024 ora 15:30.