Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică de servicii prin Cererea Ofertelor de Preț privind achizitia stațiilor de autobus. Achiziția este planificată și realizată din sursele financiare prevăzute în bugetul local pentru anul 2024.

Detalii privind condițiile de participare, dar și cerințele de calificare și selecție se conțin în documentația de atribuire atasata in SIA RSAP MTender.

Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa https://achizitii.md/ro/public/tender/21188631 pînă la data de 01.04.2024 ora 11:00.

Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21188631 /questions până la data de 26.03.2024 ora 11:00.