Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică  de servicii prin Cererea Ofertelor de Preț  privind serviciilor de întreținere a spațiilor verzi din municipiul Cahul .Achiziția este planificată și realizată din sursele financiare prevăzute în bugetul local pentru anul 2024.

Detalii privind condițiile de participare, dar și cerințele de calificare și selecție se  conțin în documentația de atribuire atasata in SIA RSAP MTender.

Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa https://achizitii.md/ro/public/tender/21183202  pînă la data de 21.03.2024 ora 08:30.

Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21154970 /questions  până la data de 14.03.2024 ora 13:00.