Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică de lucrări prin Cererea Ofertelor de Preț privind Lucrările de reparații interioare la Palatul de Cultură ”N. Botgros” din mun. Cahul (sala de dans și vestiar – ansamblul ”Bobocelul”) în scopul îmbunătățirii condițiilor de activitate a copiilor înscriși în activitățile ansamblului de dans ”Bobocelul”. Achiziția este planificată și realizată din sursele financiare prevăzute în bugetul local

Detalii privind condițiile de participare, dar și cerințele de calificare și selecție se conțin în documentația de atribuire atasata in SIA RSAP MTender.

Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa https://achizitii.md/ro/public/tender/21140981 pînă la data de 17.01.2024 ora 11.00.

Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21140981/questions până la data de 10.01.2024 ora 13:00.