Cererea Ofertelor de Preț nr. 21124982 privind achizitia privind Construcția acoperișului tip șarpantă cu  termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor edificiului Creșei-grădiniță pentru copii nr. 9 ”Scufița Roșie” cu executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului aferent, str. Strada Veche nr. 147/a, mun. Cahul 

Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică de lucrări prin Licitație Deschisă  privind achizitionarea lucrărilor de reparație capitală a acoperișului gradiniței nr. 9 și termoizolarea fațadelor. 

Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa https://achizitii.md/ro/public/tender/21124982  pînă la data de 21.12.2023 ora 11.00. 
Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21124982/questions  până la data de 11.12.2023 ora 15:00.