În atenția operatorilor economici! 21005258

Primăria municipiului Cahul  a inițiat procedura de achiziție publică prin Cererea Ofertelor de Preț privind achiziționarea lucrărilor de reparație curentă a drumului – construcția parcărilor, mun. Cahul

Ofertele se depun electronic pe adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21005258 pînă la data de 26.02.2019, ora 10.00

Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49 sau consultați site-ul achizitii.md.