În atenția operatorilor economici! 21004731

Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică prin Cererea Ofertelor de Preț privind achiziționarea lucrărilor de renovare a rețelei de iluminat public din mun. Cahul

Ofertele se depun electronic pe adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21004731 pînă la data de 05.02.2019, ora 9.30 Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49 sau consultați site-ul achizitii.md