Primăria orașului Cahul  a inițiat procedura de achiziție publică prin Cererea Ofertelor de Prețuri privind achiziționarea lucrărilor privind construcția unui mini teren de fotbal( anunț publicat în Buletinul achizițiilor puiblice nr. 44 din14.06.2016) . Ofertele se depun pe adresa: or. Cahul str. P. Independenței nr. 6 et. 3 bir. 315.

 Ofertele se depun pînă la ora 11.00 data de 27.06.2016