Primăria orașului Cahul  a inițiat procedura de achiziție publică prin Cererea Ofertelor de Prețuri privind achiziționarea serviciilor de proiectare a zonei de odihnă și agrement ”Lacul Sărat” ( anunț publicat în Buletinul achizițiilor puiblice nr. 45 din 17.06.2016) . Ofertele se depun pe adresa: or. Cahul str. P. Independenței nr. 6 et. 3 bir. 315.

 Ofertele se depun pînă la ora 11.00 data de 29.06.2016

Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49.