Primăria orașului Cahul  a inițiat procedura de achiziție publică prin Licitație Publică deschisă privind achiziționarea produselor alimentare pentru a II-a jumătate a anului 2016 ( anunț publicat în Buletinul achizițiilor puiblice nr. 45 din17.06.2016) . Ofertele se depun pe adresa: or. Cahul str. P. Independenței nr. 6 et. 3 bir. 315.

 Ofertele se depun pînă la ora 10.00 data de 07.07.2016

Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49.