În atenția operatorilor economici! 21042369

Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică de tip Cererea Ofertelor de
preț privind achizitionarea pavajului.
Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa
https://achizitii.md/ro/public/tender/21042369 pînă la data de 03.08.2021 ora 16.00.
Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21042369/questions .
Pentru alte detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49.