Primăria orașului Cahul  a inițiat procedura de achiziție publică prin Cererea Ofertelor de Prețuri privind achiziționarea lucrărilor de reparație a a instituțiilor publice aflate în subordinea Primăriei orașului Cahul ( anunț publicat în Buletinul achizițiilor puiblice nr. 47 din 24.06.2016) . Ofertele se depun pe adresa: or. Cahul str. P. Independenței nr. 6 et. 3 bir. 315.

     Ofertele se depun pînă la ora 11.00 data de 06.07.2016

Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49.