Primăria orașului Cahul  a inițiat procedura de achiziție publică prin Licitație Publică Deschisă privind achiziționarea lucrărilor de amenajare a parcului central ”Gr. Vieru” cu amenajarea parcărilor din str. L.Tolstoi și 31 August  ( anunț publicat în Buletinul achizițiilor puiblice nr. 58 din 02.08.2016) . Ofertele se depun pe adresa: or. Cahul str. P. Independenței nr. 6 et. 3 bir. 315.

 Ofertele se depun pînă la ora 11.00 data de 23.08.2016


Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49.