În atenția operatorilor economici! 21050755
Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică de tip Licitație Publică Deschisă privind achizitionarea tuburilor pentru apă potabilă.
Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa
https://achizitii.md/ro/public/tender/21050755 pînă la data de 21.02.2022 ora 14.00.
Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21050755/questions .
Pentru alte detalii suplimentare, sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49.