În atenția operatorilor economici! 21020862

Primăria municipiului Cahul  a inițiat procedura de achiziție publică prin Licitație Publică Deschisă privind achiziționarea lucrărilor de reparatie a drumurilor de acces din  mun. Cahul.

Ofertele se depun electronic pe adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21010862  pînă la data de 26.03.2020 ora 09.00

Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49 sau consultați site-ul achizitii.md