În atenția operatorilor economici! 21029698

Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică prin Cererea Ofertelor de Preț privind achiziționarea Lucrărlor de reparative la Scoala de Arte Plastice, mun. Cahul. - Lot nr. 1 Lucrări de reparatie a fațadei; - Lot nr. 2 lucrări de reparative a veceurilor.

Ofertele se depun electronic pe adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21029698 pînă la data de 03.11.2020 ora 10.00

Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49 sau consultați site-ul achizitii.md