În atenția operatorilor economici! 21047840
Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică de tip Licitație Publică privind achizitionarea produselor lactate pentru anul 2022 (pentru grădinițele de copii).
Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa
https://achizitii.md/ro/public/tender/21047840 pînă la data de 15.12.2021 ora 15.00.
Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21047840/questions.
Pentru alte detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49.