În atenția operatorilor economici! 21050292
Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică de tip Licitație Publică privind achizitionarea produselor de panificație pentru anul 2022 (pentru grădinițele de copii).
Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa
https://achizitii.md/ro/public/tender/21050292 pînă la data de 07.02.2022 ora 10.00.
Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21050292/questions .
Pentru alte detalii suplimentare, sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49.