În atenția operatorilor economici! 21026612

Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică prin Cererea Ofertelor de Preț privind achiziționarea mobilierului pentru gradinițele de copii

Ofertele se depun electronic pe adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21026612 pînă la data de 06.08.2020 ora 09.00

Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49 sau consultați site-ul achizitii.md