În atenția operatorilor economici! 21050148
Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică de tip Cererea Ofertelor de Preț privind achizitionarea materialelor pentru construcții rutiere.
Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa
https://achizitii.md/ro/public/tender/21050148 pînă la data de 27.01.2022 ora 15.00.
Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21050148/questions .
Pentru alte detalii suplimentare, sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49.