Primăria orașului Cahul  a inițiat procedura de achiziție publică prin Cererea Ofertelor de Prețuri  privind achiziționarea lucrărilor de demontare și montare a ușilor și ferestrelor din PVC pentru instituțiile publice aflate în subordinea Primăriei orașului Cahul.

Ofertele se depun pe adresa: or. Cahul str. P. Independenței nr. 6 et. 3 bir. 315 .

ofertele se depun pînă la ora 11 data de 29.12.2016

Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49 sau accesați pagina web a Agenției Achiziții Publice  www.tender.gov.md.