În atenția operatorilor economici! 21043469

Primăria municipiului Cahul inițiat procedura de achiziție publică de tip Licitație Deschisă pentru achiziționarea lucrărilor de termoizolare a fațadei la grădinița nr. 14 ”Spicușor”. Aceste lucrări sunt finanțate de către Primăria municipiului Cahul și Ambasada Japoniei în Republica Moldova în cadrul Programului KUSANONE.
Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa
https://achizitii.md/ro/public/tender/21043469/ pînă la data de 09.09.2021 ora 11.00.
Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21043469/questions .
Pentru alte detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49.