În atenția operatorilor economici!

Primăria orașului Cahul  a inițiat procedura de achiziție publică prin Cererea Ofertelor de Prețuri privind achiziționarea lucrărilor de reparații drumurilor de acces grădinița nr. 4  Zîmbetul, drum de acces către blocul locativ str. C. Negruzzi nr. 135,  drum de acces către blocul locativ str. 31 August nr. 19-23, drum de acces către blocul locativ str. V.Stroescu nr. 48. Ofertele se depun pe adresa: or. Cahul str. P. Independenței nr. 6 et. 3 bir. 305 (anticamera).

ofertele se depun pînă la ora 11.00 data de 26.09.2016

Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49.