Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică de bunui prin Achizitie de valoare mică privind achiziția accesoriilor de birou necesare pentru activitatea Aparatului Primăriei municipiului Cahul, dar și a instituțiilor aflate în subordine.. Achiziția este planificată și realizată din sursele financiare prevăzute în bugetul local pentru anul 2024.

Detalii privind condițiile de participare, dar și cerințele de calificare și selecție se conțin în documentația de atribuire atasata in SIA RSAP MTender.

Ofertele se depun electronic prin intermediul platformei MTender la adresa https://achizitii.md/ro/public/tender/21141085 pînă la data de 15.01.2024 ora 13.00.

Toate întrebările de clarificare se depun în perioada dedicată clarificărilor la adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21141085 /questions până la data de 09.01.2024 ora 13:00.