În baza art.16 şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia primarului oraşului Cahul nr.143 din 17 aprilie 2015 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Cahul la data de 24 aprilie 2015, ora 10.00, în incinta Primăriei oraşului Cahul, sala de şedinţe, etajul IV

Primăria oraşului Cahul contestă informaţia apărută în ziarul Cahul-Expres din data de 16.04.2015, privind adresarea locatarilor din str. C. Negruzzi,119.

            De fapt în demersul parvenit către Primăria oraşului Cahul nu este vorba că suma de 64 de mii lei este colectată deja, aceasta este suma care reprezintă paguba pricinuită în urma vîntului din data de 07.04.2015, şi este solicitată de la Autorităţile locale.

 

Comisia Situaţii Excepţionale  a oraşului Cahul, a examinat cazul dat şi ţinând cont de faptul că lucrările acoperişului cu pricina au fost efectuate fără autorizaţie de locatari. ÎM GCL Va acorda ajutorul necesar privind efectuarea lucrărilor necesare la acoperişul blocului locativ cu cinci nivele din str. C. Negruzzi, 119 cu materiale bituminoase în două straturi cu carton gudronat doar cu procurarea materialelor necesare de către locatari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuînd seria de activităţi privind salubrizarea localităţii, pe data de 15 aprilie curent, două grupe mobile constituite din reprezentanţi ai Agenţiei Ecologice Cahul, Inspectoratului de Poliţie Cahul şi Primăriei au întreprins un raid în teritoriu cu scopul totalizării rezultatelor Campaniei de salubrizare şi prevenire a cazurilor de încălcare a regulilor de gestionare a deşeurilor.

Cu părere de rău, au fost depistate încă foarte multe încălcări  şi nerespectări a regulilor privind modul de colectare, păstrare şi evacuare  a deşeurilor industriale, menagere şi de altă natură.

Ca rezultat, au fost întocmite mai multe procese verbale prin care s-a constat săvîrşirea contravenţiilor cu aplicare de sancţiuni.

 Unele aspecte ale contravenţiilor depistate sînt reflectate în următoarele imagini.

 

 

 

Page 1 of 21

Primar de Cahul , Petru Burlacu

Link-uri Utile

 

zoofirma.ru