Pe data de 17 decembrie 2014 în Sala de Şedinţe a Primăriei oraşului Cahul s-a desfăşurat cea de-a II-a ediţie a Conferinței științifico-practice  „Descoperă-ți orașul”. La eveniment au participat elevi/studenţi şi profesori ai instituţiilor de învățământ din or. Cahul: liceul teoretic „M. Eminescu”, liceul teoretic „Ioan Vodă”, Şcoala Profesională nr.1, Colegiul Industrial-Pedagogic, Universitatea „Dunărea de Jos”, extensiunea Cahul. În cadrul conferinţei au fost dezvăluite tematici despre istoria edificiilor arhitecturale, personalităţi istorice, precum şi personalităţi remarcabile ale oraşului Cahul. Pentru propagarea valorilor istorice ale ţinutului natal participanţii au fost menţionaţi cu diplome şi cadouri oferite de către Primăria oraşului Cahul.

 

În baza art.16 şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia primarului oraşului Cahul nr.517 din 10 decembrie 2014 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Cahul la data de 15 decembrie 2014, ora 10.00, în incinta Primăriei oraşului Cahul, sala de şedinţe, etajul IV.

Astăzi, 4 decembrie 2014, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională a donat 200 containere pentru gunoi oraşului Cahul. dl Alexandru Pelivan, vice-directorul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale (LGSP) a îmnânat solemn containerele primarului oraşului Cahul.

Oraşul Cahul, asemeni multor oraşe din Republica Moldova, se confruntă cu provocările legate de gestionarea deşeurilor, insuficienţa locurilor special amenajate, lipsa spaţiilor de stocare şi a containerelor. Cele 200 de tomberoane confecţionate din metal galvanizat vor contribui la îmbunătăţirea serviciilor în localitate, prin sporirea accesului cetăţenilor la serviciile de salubrizare, diminuând totodată impactul nociv asupra mediului  şi rezultând într-un oraş mai curat şi o populaţie mai sănătoasă.

Primarul oraşului Cahul a ţinut să mulţumească Poporului American pentru această contribuţie, menţionând că Primăria Cahul a beneficiat în ultima perioadă de o asistenţă esenţială pentru dezvoltarea localităţii şi a serviciilor pentru cetăţenii oraşului. De asemenea, a specificat, că acest echipament este demult o necesitate pentru oraşul Cahul şi a asigurat utilizarea eficientă a tomberoanelor pentru prestarea serviciilor  publice şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor, astfel, încât oraşul Cahul să devină un centru urban modern şi prosper.

 Prin îmbunătăţirea pas cu pas a serviciilor publice, oraşul Cahul, va fi mai aproape de cetăţeni, oferindu-le calitatea potrivită şi totodată, sporindu-şi capacitatea de a activa autonom şi de a face faţă proovocărilor legate de procesul de descentralizare. USAID va continua să coopereze cu Primăria oraşului Cahul, continuând eforturile comune în asigurarea serviciilor de calitate cetăţenilor săi. 

Primăria Cahul invită cetățenii la data de 10.12.14 ora 14.00 în sala de ședințe a Consiliului raional Cahul la audierea publică a proiectului strategiei de dezvoltare a or. Cahul pentru perioada 2015-2020 și a planului de acțiuni 2015-2017.

Strategia a fost elaborată de grupul de lucru cu implicarea reprezentanților diferitor instituții și a persoanelor interesate din diverse domenii. Procesul  a fost organizat în cadrul Proiectului de Susținere a Autorităților Locale din Moldova (LGSP/USAID).

Stimați cetățeni!

Găsiți mai jos proiectul strategiei  de dezvoltare a orașului Cahul și a planului de acțiuni pe perioada 2015-2017.

 Ținînd cont de importanța acestui document pentru dezvoltarea orașului și viața fiecărui cetățean, Vă îndemnăm să participați la audierile publice, sa veniți cu propuneri și sugestii pentru dezvoltarea  orașului nostru.

 Vă așteptam cu drag!

1.     Strategia locală

2.     Planul de acțiuni

Primăria Cahul organizează audieri publice pentru proiectul de buget pe anul 2015.

Audierile publice vor avea loc la data de 9.12.2014 ora 15.00 etajul IV, clădirea primăriei.

Găsiți atașat bugetul pe anul 2015 .

Informații suplimentare la tel: 0299 21949.

Asociatia Eurodezvoltare din Galati, Romania in parteneriat cu Agenţia de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeana Cahul, Consiliul Raional Reni, Ucraina si cu sustinerea Primariei Cahul, anunta lansarea Centrului de Informare Turistica la Cahul, o nouă iniţiativă dedicată atat dezvoltării Cooperării
Transfrontaliere din zona de frontieră Galaţi – Cahul – Reni, cat si dezvoltarii potentialului turistic de agreement realizata in cadrul proiectului “Side by Side” - retea trinodala pentru promovarea si dezvoltarea turismului in zona transfrontaliera Galati-Cahul-Reni, MIS-ETC 2161, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013. Proiectul vizeaza înfiinţarea a două Centre de informare turistica (în Cahul şi Reni), dezvoltarea unei baze de agrement în Galaţi şi conectarea a 3 puncte importante în reţeaua turistică trinodală transfrontalieră cu scopul de a consolida cooperarea între partenerii locali, de a stimula potenţialul turistic local şi de a promova un produs turistic comun permanent.
Evenimentul de inaugurare a Centrului de informare turistica Cahul a avut loc pe data de
21 noiembrie 2014, la ora 10:00 in incinta Centrului la adresa Cahul, bulevardul Victoriei 1 -B.


Page 1 of 16

Primar de Cahul , Petru Burlacu

Link-uri Utile

 

zoofirma.ru