Găsește informația dorită

Plan Urbanistic de Detaliu pentru valorificarea terenului cu nr.cad. 170111
3.014, din mun.Cahul str. Ion Luca Caragiale, 16, în vederea amplasării Ansamblului Rezidențial cu blocuri de locuit multietajate

CLICK AICI

Citește mai mult: Anunț consultări publice privind proiectul de decizie prezentat mai jos. Comentarii, sugestii, propuneri pot fi expediate la adresa de email: primariacahul@gmail.com

Page 459 of 459